Zoeken

SMART doelen stellen voor de start van het nieuwe jaar

Een handige manier om doelen krachtiger te maken, is door ze SMART te maken.

Schrijf ze op en deel ze op in behapbare, kleinere doelen. Door doelen SMART te maken, maak je de doelen haalbaar.


De letters van SMART staan voor:

Specifiek (simpel, zinvol, belangrijk)Meetbaar (betekenisvol, motiverend)Acceptabel (bereikbaar)Relevant (redelijk, realistisch, resultaatgericht)Tijdsgebonden (tijd, tijdslimiet, tijd-kosten, deadline)


Specifiek

Je doel zou duidelijk en specifiek moeten zijn. Je maakt je doel specifiek door de volgende 5 vragen te beantwoorden bij het opstellen van je doel:

Wat wil ik bereiken? Waarom is dit doel belangrijk? Wie is er bij betrokken? Waar vindt het plaats? Welke middelen of limieten zijn van toepassing?


Meetbaar

Het is erg belangrijk dat je doelen meetbaar zijn. Alleen dan kun je namelijk vooruitgang opmerken en gemotiveerd blijven. Bovendien kun je de opstelde deadlines behalen en de voldoening hieruit halen.

Om je doel meetbaar te maken, zou je jezelf het volgende moeten afvragen:

Hoeveel? Hoe weet ik wanneer ik mijn doel heb bereikt?


Acceptabel

Je doel zou realistisch en bereikbaar moeten zijn. Het mag zeker een uitdaging voor je zijn om je doel te kunnen behalen, maar het moet wel mogelijk blijven. Hou het dus wel leuk voor jezelf en maak het geen straf.

Een acceptabel doel zou de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden:

Hoe kan ik dit doel bereiken? Hoe realistisch is het doel, met het oog op andere beperkingen zoals financiële factoren?


Relevant

De relevantie gaat om het maken van overwegingen bij je doelen. Is het doel wel zinvol voor jou? Ligt het doel in lijn met andere doelen in je leven?

Bij een relevant doel kun je de volgende vragen bevestigen:

Is het de moeite waard? Is het de juiste tijd om dit doel te behalen? Komt het overeen met andere doelen? Ben ik de juiste persoon om dit doel te bereiken? Past het doel in de huidige sociaaleconomische situatie?


Tijdsgebonden

Bij het opstellen van doelen, dien je er tijden aan de verbinden. Bijvoorbeeld deadlines waarop je je kan concentreren. Door de doelen tijdsgebonden te maken, kun je gericht te werk gaan en prioriteiten stellen.

Zo kun je je doel belangrijker maken dan andere dagelijkse bezigheden.

Een tijdsgebonden doel beantwoord de volgende vragen:

Wanneer?Wat heb ik over 6 weken bereikt?Wat heb ik over 6 maanden bereikt?Wat kan ik vandaag doen?


SMART-doelen zijn effectief en helpen je om je doelen daadwerkelijk te kunnen halen. Neem de tijd om over bovenstaande punten na te denken en je doelen SMART op te stellen. Dan weet ik zeker dat je je doelen kunt behalen. Je weet dan zeker dat het een succes wordt!

Nieuw-zuid : Michel De Braeystraat 51 , 2000 Antwerpen
RIZIV nummer : 56403718

BTW 0536 849 468 

  • Black Facebook Icon

©2020 by 'A'lifestyle by Xenia