Zoeken

Sluit niet zomaar voedsel uit

Voedselallergieën en -intoleranties worden vaak door elkaar gehaald omdat de klachten gelijklopend zijn. Het is belangrijk om de juiste diagnose te stellen aangezien de behandeling verschillend is. Door de ernst van bepaalde allergieën of intoleranties en de snel evoluerende kennis moet de diëtist zich bovendien continu bijscholen. Professioneel, gericht en persoonlijk voedingsadvies zijn cruciaal.

De eerste stap in de diagnose van een voedselallergie/intolerantie is een uitgebreide, gerichte anamnese. De EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) heeft een gedetailleerde voedselallergiegerelateerde anamnese opgesteld voor zowel kinderen als volwassenen. Hierbij moeten ook cofactoren zoals fysieke activiteit, alcoholgebruik en medicatie in kaart worden gebracht. Een voedings- en klachtendagboek bijhouden kan eveneens nuttig zijn.Klinisch bewijs als diagnose Indien uit de anamnese klinische aanwijzingen blijken (bv. roodheid, zwelling, diarree), wordt er een huidpriktest (HPT) en/of een bloedtest (sIgE-test) uitgevoerd. Zonder klinische tekens van een allergische reactie raden de NIAID-richtlijnen (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) deze testen af. Sensibilisatie (positieve test) kan voorkomen zonder dat er effectief een voedselallergie aanwezig is. De dubbelblind, placebogecontroleerde voedselprovocatie is de gouden standaard. Die mag enkel in een medische setting plaatsvinden onder begeleiding van een arts.


Bij een vermoeden van een voedselintolerantie moet de arts/allergoloog vooreerst een allergie en andere ziekten uitsluiten. Zijn er indicaties voor een lactose-intolerantie, dan kan er een waterstofademtest worden aangevraagd. Voor andere malabsorpties (bv. FODMaPs) en pseudo-allergieën (bv. bepaalde additieven, biogene amines) bestaan er nog geen verdere testmogelijkheden.

Onnodige voedselbeperkingen moeten vermeden worden. Zij kunnen leiden tot malnutritie, nutritionele tekorten en angsten. Goede educatie (bv. hoe het allergeen of de trigger vermijden, etiketten lezen, welke maximale hoeveelheden of sporen zijn toegelaten, alternatieven aanreiken, recepten geven, wat bij buitenshuis eten) en opvolging zijn belangrijk.


bron: nice info


Nieuw-zuid : Michel De Braeystraat 51 , 2000 Antwerpen
RIZIV nummer : 56403718

BTW 0536 849 468 

  • Black Facebook Icon

©2020 by 'A'lifestyle by Xenia